• Logo
  • 868686 63 85
  • IN     
  •      
  • OUT     
No
No


slider

नोंदणीकृत तारण आणि शीर्षक डीडमधील फरक


नोंदणीकृत तारण आणि शीर्षक डीडमधील फरक


नोंदणीकृत तारण


हे तारण मालमत्ता हस्तांतरण अधिनियम कलम 58 (बी) नुसार आहे.

नोंदणीकृत तारण सब-रजिस्ट्रारकडे नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे.

एक नोंदणीकृत तारण सब-रजिस्ट्रारकडे तारण देणार्‍या घटकात तारणकर्त्याद्वारे मालमत्तेवर शुल्क तयार करणारे दस्तऐवज नोंदवित आहे.नोंदणीकृत तारण देय रक्कम किंवा ज्या रकमेसाठी शुल्क तयार केले गेले आहे त्याच्या आधारावर मुद्रांक शुल्क आकारले जाईल.

नोंदणीकृत तारण, कर्जदाराला कर्जाची सुरक्षा म्हणून कर्जदाराला व्याज हस्तांतरित केल्याचा पुरावा म्हणून औपचारिक, लेखी प्रक्रियेद्वारे सब-रजिस्ट्रारकडे असलेल्या मालमत्तेवर शुल्क आकारले पाहिजे. हे तारण किंवा शुल्क तयार करण्यासाठी सर्व आवश्यक कायदेशीर आवश्यकता पूर्ण करते. कर्जदाराने गृहकर्ज कराराच्या अटी व शर्तींनुसार कर्जाची परतफेड केल्यास मालमत्तेचे शीर्षक परत कर्जदाराला दिले जाते.

नोंदणीकृत तारणमध्ये, कर्जदाराने उपनिबंधक कार्यालयाकडे जाणे आवश्यक आहे आणि नोंदणीची किंमत गृह मूल्याच्या 1% आणि कर्जाच्या मूल्याच्या 0.5% मुद्रांक आहे. हे महाग आहे परंतु जर बँकांनी आग्रह धरला तर हा एकमेव मार्ग आहे.

शीर्षक डीडच्या ठेवीच्या तुलनेत नोंदणी तारण ही उच्च किंमत आहे.


शीर्षक डीड


हे तारण मालमत्ता हस्तांतरण अधिनियम कलम 58 (एफ) नुसार आहे.

उपविबंधकांकडे शीर्षक डीडची ठेव नोंदवणे आवश्यक नाही.शीर्षक डीडची ठेव मालमत्तेवर मालकाची पदवीची कामे कर्जाकडे सोपवून आणि घेतलेल्या रकमेच्या मालमत्तेवर शुल्क निर्माण करण्याच्या हेतूने मौखिकपणे शीर्षक देण्याची पुष्टी करून मालमत्तेवर शुल्क आकारते.

शीर्षक डीड जमा केल्यास कोणतीही मुद्रांक शुल्क आकारली जाणार नाही.

शीर्षक डीडच्या ठेवीमध्ये, मालकाने मालमत्तेवर शुल्क तयार करून, त्याच्या शीर्षक डीडला कर्जदाराकडे हस्तांतरित करावे लागेल. मालक मालमत्तेवर शुल्क तयार करण्याच्या हेतूची तोंडी तोंडी पुष्टी करतो. ईएममध्ये कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया गुंतलेली नाही, परंतु ती न्याय (इक्विटी अंतर्गत) हितासाठी मानली जाते.

शीर्षक डीडिसची ठेव नोंदणीकृत नाही. याचा अर्थ असा आहे की कर्जदाराने स्टॅम्प पेपर खरेदी करणे आवश्यक आहे आणि एमओडीटी वर शीर्षक जमा करणे आवश्यक आहे. एमओडीटी (टायटल डीडचे मेमोरँडम ऑफ डिपॉझिट ऑफ होम) मूल्याचे मूल्य 0.1% किंवा 0.2% आहे आणि किंमतीसह येते.

नोंदणीकृत तारण तारखेच्या तुलनेत शीर्षक डीडची ठेव कमी किंमत आहे.


helloregistration.com
Visit Us https://www.helloregistration.com/


सुरक्षित मालमत्ता कशी शोधावी

मालमत्ता सुरक्षित आहे की नाही हे शोधू इच्छित आहे .. कसे ?? येथे शोधा

पुढे वाचा

आपली मूळ कागदपत्रे जाणून घ्या

आपले कागदपत्रे मूळ आहेत की बनावट आहेत हे तपासण्यात आम्ही आपल्याला मदत करतो

पुढे वाचा

आपल्या मालमत्तेचे मूल्यांकन

आम्ही आपल्या मालमत्तेचे एकूण मूल्यांकन मोजण्यात मदत करतो

पुढे वाचा

75000

+

Clients

9

+

Year Experience

18000

+

Regular Clients

365

Days

Online Status Update

ब्लॉग

खाली काही मालमत्ता संबंधित ब्लॉग्ज दिले आहेत..ते पाहा ...

View More Blogs

आम्हाला का निवडा