• Logo
  • 868686 63 85
  • IN     
  •      
  • OUT     
No
No


slider

विक्री करारनामा


विक्री करारनामा मध्ये समाविष्ट करण्याच्या महत्त्वपूर्ण गोष्टीः                                                     

2.विक्रेता आणि खरेदीदाराचं नाव, वय, व्यवसाय, पॅन कार्ड क्रमांक, आधार क्रमांक, मोबाइल क्रमांक आणि पत्ता.

3. देण्याची तपशील विक्री किंमत, आगाऊ रक्कम, देय दिनांक आणि पद्धती.

4.सर्व मूळ मालमत्तेची कागदपत्रे हस्तांतरित केलेली.

5.मालमत्ता ताब्यात घेण्याबाबत.

6.विक्रेते घोषित करतात की या मालमत्तेत कोणतेही अडथळे नाहीत.

7.मालमत्तेचे काही नुकसान असल्यास नुकसान भरपाईची तरतूद.विक्री करारनामा तयार करण्याची प्रक्रिया

1.कायदेशीर तज्ञाने केलेल्या विक्री कराराचा मसुदा तयार करा.

2.मालमत्ता बाजार मूल्य दरम्यान जास्त मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी करा.

3.विक्रेता आणि खरेदीदाराचे सही, अंगठा आणि छायाचित्रे.

4.साक्षीदारचे, नाव, सही आणि पत्ता.

5.विक्रेत्याद्वारे प्रदान केलेली मूळ मालमतेची कागदपत्र.

6.मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क खरेदीदाराद्वारे जन्माला(वेगवेगळी) येईल.प्रक्रिया:

विक्री करारनामा ड्राफ्टिंग एंड रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया


आवश्यक कागदपत्रे:

ओळख पत्र

पत्ता पुरावा

फोटोसुरक्षित मालमत्ता कशी शोधावी

मालमत्ता सुरक्षित आहे की नाही हे शोधू इच्छित आहे .. कसे ?? येथे शोधा

पुढे वाचा

आपली मूळ कागदपत्रे जाणून घ्या

आपले कागदपत्रे मूळ आहेत की बनावट आहेत हे तपासण्यात आम्ही आपल्याला मदत करतो

पुढे वाचा

आपल्या मालमत्तेचे मूल्यांकन

आम्ही आपल्या मालमत्तेचे एकूण मूल्यांकन मोजण्यात मदत करतो

पुढे वाचा

75000

+

Clients

9

+

Year Experience

18000

+

Regular Clients

365

Days

Online Status Update

ब्लॉग

खाली काही मालमत्ता संबंधित ब्लॉग्ज दिले आहेत..ते पाहा ...

View More Blogs

आम्हाला का निवडा