• Logo
  • 868686 63 85
  • IN     
  •      
  • OUT     
No
No


slider

तारण करार

तारण करार काय आहे?                                                                                          

कोणत्याही कारणास्तव एखाद्या व्यक्तीस रकमेची आवश्यकता असते परंतु त्याकडे ती रक्कम नसते त्या व्यक्तीस बँकेतून कोणत्याही संपार्श्विक (जसे की मालमत्ता, सोने, वाटा इ.) कर्ज / रक्कम घेतली जाते तर त्या दरम्यान एक करार असतो. तारण (उदा. बँक, सावकार इ.) आणि गहाणखत (कर्ज घेणारी / कर्जाची गरज असलेली व्यक्ती) ज्यास तारण करार म्हटले जाते.


तारण कराराचे प्रकार:                                                                                      

तारण कराराचे प्रामुख्याने पाच प्रकार आहेत.

1.साधा तारण करार.

2.शीर्षक ठेव करार(तारण सूचविणे).

3.सशर्त विक्रीद्वारे तारण.


4.ताब्यात असलेले तारण करार.

5.इंग्रजी तारण.
प्रक्रिया:

तारण करार ड्राफ्टिंग एंड रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया


आवश्यक कागदपत्रे:

ओळख पुरावा

पत्ता पुरावा

फोटो

 सुरक्षित मालमत्ता कशी शोधावी

मालमत्ता सुरक्षित आहे की नाही हे शोधू इच्छित आहे .. कसे ?? येथे शोधा

पुढे वाचा

आपली मूळ कागदपत्रे जाणून घ्या

आपले कागदपत्रे मूळ आहेत की बनावट आहेत हे तपासण्यात आम्ही आपल्याला मदत करतो

पुढे वाचा

आपल्या मालमत्तेचे मूल्यांकन

आम्ही आपल्या मालमत्तेचे एकूण मूल्यांकन मोजण्यात मदत करतो

पुढे वाचा

75000

+

Clients

9

+

Year Experience

18000

+

Regular Clients

365

Days

Online Status Update

ब्लॉग

खाली काही मालमत्ता संबंधित ब्लॉग्ज दिले आहेत..ते पाहा ...

View More Blogs

आम्हाला का निवडा