• Logo
  • 868686 63 85
  • IN     
  •      
  • OUT     
No
No


slider

मुखत्यारपत्र

मुखत्यारपत्र म्हणजे काय?

मुखत्यारपत्र एक कायदेशीर दस्तऐवज आहे जो आपल्या वतीने आपली कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी एखाद्याला अधिकार देण्यासाठी वापरला जातो.

मुखत्यारपत्र हे एक साधन आहे ज्याचा वापर प्रमुखच्या वतीने कायदेशीररीत्या कार्य करण्यासाठी एखाद्याला अधिकार देण्यासाठी केला जातो. अॅटर्नीचा अधिकार औपचारिक उपकरणद्वारे दिलेला अधिकार असतो ज्यायोगे एक व्यक्ती, ज्याला प्रमुख म्हटले जाते, दुसर्‍या व्यक्तीस अधिकृत करते ज्याला अटर्नी किंवा एजंट म्हटले जाते, त्याच्या वतीने कार्य करण्यास. तथापि हे अटळ मुखत्यारपत्र, टिकाऊ मुखत्यारपत्र, विशिष्ट मुखत्यारपत्र, चिरकाल मुखत्यारपत्र, मर्यादित मुखत्यारपत्र इत्यादीसारखे अनेक प्रकार असू शकतात.

जनरल पॉवर ऑफ अटर्नी (जीपीए) स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी (एसपीए) भारतात सर्वाधिक वापरल्या जातात.

माणूस जितका अधिक व्यस्त होतो तितक्या जास्त प्रमाणात, त्याने आपली कामे पूर्ण करण्यासाठी इतरांवर अवलंबून राहणे अधिक आवश्यक होते. या कारणास्तव, पॉवर ऑफ अटर्नी आता महत्वाची भूमिका बजावत आहेत.

प्रॉपर्टी फॉर अ‍ॅटर्नी एक सामान्य कायदेशीर दस्तऐवज आहे जो आपल्या वकीलास केवळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असतानाच आपले वित्त आणि मालमत्ता व्यवस्थापित करू देतो. आपण आपली मालमत्ता व्यवस्थापित करण्यास मानसिकरित्या अक्षम झाल्यास, मालमत्तेसाठी जनरल पॉवर ऑफ अॅटर्नी संपेल आणि आपले वकील यापुढे आपल्यासाठी कार्य करू शकत नाहीत.

जरी हे वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत जसे अटळ मुखत्यारपत्र, टिकाऊ मुखत्यारपत्र, विशिष्ट मुखत्यारपत्र, चिरकाल मुखत्यारपत्र, मर्यादित मुखत्यारपत्र इत्यादी.भारतामध्ये जास्त करून जनरल पॉवर ऑफ एटर्नी (GPA) आणि स्पेशल पॉवर ऑफ एटर्नी(SPA) वापरले जातात.

प्राणी जितके अधिक व्यस्त होते, तितकेच आपल्या गोष्टी पूर्ण करण्यासाठी इतरांवर विसंबून राहणे देखील आवश्यक बनते. या कारणास्तव, पॉवर ऑफ अटर्नीची क्षमता सध्या महत्वाच्या भूमिकेचा आनंद घेत आहे.

अलीकडील संगणक युगात, जेथे जेथे वाणिज्य आणि व्यवसायाने राक्षसी भूमिकेचे आश्वासन दिले तेथे व्यवसाय आणि वेगवेगळ्या व्यवहाराच्या बाबतीत करारनामा करण्याची आवश्यकता रोजच्या जीवनाचे एक मानक आणि पहिले वैशिष्ट्य बनले. वैयक्तिकरित्या व्यस्त झाल्यामुळे, त्याने आपल्या गोष्टी पूर्ण करण्यासाठी इतरांवर अवलंबून राहणे खूप आवश्यक झाले. उद्योजक आणि उद्योजकांच्या भडकलेल्या कारवायांमुळे शिष्टमंडळातील कामांसाठी वकिलांची शक्ती अंमलात आणण्याची संधी निर्माण झाली आहे. अटॉर्नीचा अधिकार हा कायदेशीर दस्तऐवज असू शकतो ज्यायोगे एखादी व्यक्ती दुसर्‍या व्यक्तीला त्याच्या किंवा तिच्या वतीने त्याचा कायदेशीर प्रतिनिधी म्हणून कार्य करण्यास आणि आपल्या वतीने बंधनकारक कायदेशीर आर्थिक निर्णय तयार करण्याचा अधिकार प्रदान करते.


मुखत्यारपत्राचे प्रकार:

याचे प्रामुख्याने 4 प्रकार आहेत.

1.सामान्य मुखत्यारपत्र:

सामान्य मुखत्यारपत्र धारकास कार्यकारींच्या वतीने कार्य करण्याचे बरेच मोठे सामर्थ्य दिले जाते. यात बरेच अधिकार आहेत.

2.विशेष मुखत्यारपत्र:

विशेष मुखत्यारपत्र विशिष्ट अधिकारांशी संबंधित असते, जरी त्यात समान हक्कांशी संबंधित अनेक शक्ती असू शकतात. मुखत्यार धारकांची शक्ती मुखत्यारपत्र व्यवहार पूर्ण झाल्यावर कालबाह्य होते.

3.अटल मुखत्यारपत्र

जेव्हा मुखत्यारपत्र अटल असेल तेव्हा मुखत्यारपत्र कायदा सांगत नाही. मुखत्यारपत्र एजन्सी तयार करते आणि म्हणून एजन्सीचा कायदा कॉन्ट्रॅक्ट कायद्याद्वारे शासित होतो. एजन्सी असण्याचे मुखत्यारपत्र हे इतर कराराप्रमाणे मूलत: रद्द करण्यायोग्य असते. उपकरणामध्ये शक्ती अटल आहे हे जाहीर केल्यावर मुख्य तथ्य ती अटल होऊ शकत नाही. मुखत्यारपत्र खाली नमूद केलेल्या परिस्थितीत अपरिवर्तनीय आहे.

  1. जर मुखत्यारपत्र एखाद्या कायद्यासाठी असेल तर त्यामुळे मुखत्यार धारकाच्या शक्तीवर देखील परिणाम होतो.
  2. जर मुखत्यारपत्र मालमत्तेच्या संदर्भात विचारात घेऊन अंमलात आले तर ते एकतर्फी रद्द केले जाऊ शकत नाही, मुखत्यार धारकाच्या हिताचे पूर्वग्रहणात्मक असू शकत नाही.
  3. मुखत्यारपत्र धारकाने कार्य करण्याच्या संदर्भात त्याला दिलेल्या अधिकाराचा वापर केला आहे.
  4. वकिलांच्या अधिकाराने हितसंबंध असलेल्या एखाद्या विषयाशी संबंधित अटल मुखत्यारपत्र मंजूर केल्यास, मृत्यूमुळे, मनाची अस्पष्टता किंवा तत्त्वाचा दिवाळखोरपणा कार्यवाहीकर्त्यांनी तयार केलेल्या अशा व्याज पूर्वग्रहणास प्रतिबंधित करू शकत नाही.

उदाहरणः जेव्हा एक्झिक्युटंट त्याच्याकडे जुन्या घर असलेल्या एखाद्या जागेचा मालक असेल तेव्हा अशा विकसकास अशी जमीन विकसीत करण्यासाठी अटूट ताकद मिळते आणि शेवटी ती सोसायटी किंवा अशा व्यक्तींच्या संघटनेच्या नावे हस्तांतरित होते. असे मुखत्यारपत्र मौल्यवान विचारासाठी दिले जाते. जर मालमत्ता पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत असेल तर तत्त्वाचा मृत्यू होईल, तर जमीन मालकाद्वारे (एक्झिक्युटर्स) विकसकास (पॉवर ऑफ अटर्नी) दिलेली अशी एक अटल मुखत्यारपत्र रद्द केले जाऊ शकत नाही आणि विकसकाला अशा पुनर्विकासास पूर्ण करण्याचा अधिकार आहे.

4.टिकाऊ मुखत्यारपत्र:

 मुखत्यारचा प्रकार, प्रारंभ तारीख आणि समाप्ती तारीख निर्दिष्ट केली आहे. या मुखत्यारपत्रचा प्रभाव फक्त त्या दोन्ही तारखांमध्ये आहे. टिकाऊ मुखत्यारपत्र समाप्त होते जर आपण ते रद्द करण्याचा निर्णय घेतला तर आपण कालबाह्यता तारीख निर्दिष्ट केली आहे. परंतु जेव्हा मुखत्यारपत्रची अंमलबजावणी करणारी व्यक्ती अपंग होतो तेव्हा आपण या परिस्थितीत काय करावे? मुखत्यारपत्र अद्याप धरून आहे का?

या उदाहरणामध्ये, आपण आपल्या इच्छेबद्दल किंवा निर्णयांवर संवाद साधण्यास मानसिकदृष्ट्या अक्षम असल्याससुद्धा आपले मुखत्यारपत्र कायम ठेवू इच्छित असल्यास, टिकाऊ मुखत्यारपत्र फिट असू शकते. उदाहरणार्थ, आपण कोमामध्ये पडल्यास परंतु आपल्या जोडीदाराने आपल्या वतीने निर्णय घेण्यास सक्षम व्हावे अशी आपली इच्छा असल्यास, आपण आपली मुखत्यारता टिकाऊ राहू इच्छित असल्याचे आपण दर्शवू शकता. हे आपल्या जोडीदाराला असूनही आपल्या वतीने निर्णय घेण्याची क्षमता देते.नोंदणी व शिक्के:

बर्‍याच प्रकरणांमध्ये नोंदणी करण्याची आवश्यकता नसते. स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीसाठी शक्ती दिली गेली तरच नोंदणीचा ​​प्रश्न उद्भवतो. महाराष्ट्रात स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीसाठी जवळच्या कुटुंबातील सदस्याशिवाय इतर एखाद्या व्यक्तीला मुखत्यारपत्र दिले गेले असेल तर ते रजिस्ट्रारकडे नोंदणीकृत असले पाहिजे, नोटरीकडे नाही. सब रजिस्ट्रारच्या कार्यालयात मुखत्यारपत्र नोंदणी करणे आवश्यक आहे ज्याच्या कार्यक्षेत्रात शक्ती देणारी व्यक्ती दस्तऐवजाच्या अंमलबजावणीच्या वेळी राहते. तसेच त्यात अनुसूचित मालमत्तेच्या बाजार मूल्याच्या 5% मुद्रांक शुल्क असेल. जर ते फॅमिली पॉवर ऑफ अॅटर्नी असेल तर (जवळच्या कुटुंबातील सदस्याला जवळच्या नातेवाईकांना देणगी देण्यात आले असेल) तर ते पाचशे रुपये किंमतीच्या मुद्रांक कागदावर असले पाहिजेत आणि ते सब रजिस्ट्रार कार्यालयात नोंदवले जाणे आवश्यक आहे ज्याच्या हद्दीत सत्ता देणारी व्यक्ती तिथे राहते. दस्तऐवजाच्या अंमलबजावणीची वेळ. बॉम्बे स्टॅम्प अ‍ॅक्ट (महाराष्ट्रात) मालमत्तेच्या विकासासाठी प्रमोटर किंवा बिल्डरला दिले जाणारे मुखत्यारपत्र मालमत्तेच्या बाजार मूल्यानुसार कन्व्हेयन्स म्हणून शिक्कामोर्तब होणे आवश्यक आहे.


प्रक्रिया:

मुखत्यारपत्र ड्राफ्टिंग एंड रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया


आवश्यक कागदपत्रे:

ओळख पुरावा

पत्ता पुरावा

फोटो

 सुरक्षित मालमत्ता कशी शोधावी

मालमत्ता सुरक्षित आहे की नाही हे शोधू इच्छित आहे .. कसे ?? येथे शोधा

पुढे वाचा

आपली मूळ कागदपत्रे जाणून घ्या

आपले कागदपत्रे मूळ आहेत की बनावट आहेत हे तपासण्यात आम्ही आपल्याला मदत करतो

पुढे वाचा

आपल्या मालमत्तेचे मूल्यांकन

आम्ही आपल्या मालमत्तेचे एकूण मूल्यांकन मोजण्यात मदत करतो

पुढे वाचा

75000

+

Clients

9

+

Year Experience

18000

+

Regular Clients

365

Days

Online Status Update

ब्लॉग

खाली काही मालमत्ता संबंधित ब्लॉग्ज दिले आहेत..ते पाहा ...

View More Blogs

आम्हाला का निवडा