• Logo
  • 868686 63 85
  • IN     
  •      
  • OUT     
No
No


slider

प्रोबेट आणि वारसांमधील फरक : -

प्रोबेट आणि वारसांमधील फरक

प्रोबेट: -

      भारतीय वारसा अधिनियम, 1925 चा प्रोबेट हा इच्छेचा अधिकृत पुरावा आहे. प्रोबेट ही एक कायदेशीर प्रक्रिया आहे जी एखाद्याच्या मृत्यूनंतर घडते. प्रोबेट म्हणजे एखाद्याचा मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या संपत्तीशी व्यवहार करण्याची प्रक्रिया. जेव्हा एखादी व्यक्ती मरण पावते तेव्हा एखाद्याला त्यांच्या इस्टेटचा सौदा करावा लागतो, म्हणजे त्यांची मालमत्ता त्यांच्या इच्छेनुसार वाटून घ्या. यात कोणतेही कर आणि कर्ज भरल्यानंतर - त्यांचे पैसे, मालमत्ता आणि वस्तूंचे आयोजन करणे आणि त्यांना वारसा म्हणून वितरित करणे समाविष्ट आहे. मुख्यतः प्रोबेट म्हणजे कागदी काम.

        जर मृत व्यक्तीने मृत्यूपत्र सोडले असेल तर ते एखाद्याच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करण्यास निवडलेल्या एखाद्याचे नाव देईल. ही व्यक्ती इच्छेचा कार्यवाहक म्हणून ओळखली जाते. मंजूर प्रोबेट म्हणजे मृत व्यक्तीच्या मालमत्तेचे प्रशासन करणे आणि सर्व दावे सोडविणे आणि मृत व्यक्तीची मालमत्ता एखाद्या इच्छेनुसार वितरीत करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया आहे.

यात समाविष्ट आहे :-

1. मृत व्यक्तीची मालमत्ता ओळखणे. 
2. मृत व्यक्तीच्या मालमत्तेची यादी करणे.
3. मृत व्यक्तीची इच्छा वैध असल्याचे न्यायालयात सिद्ध करणे.  
4. उर्वरित मालमत्ता इच्छेनुसार कसे वितरित करावी.  
5. त्यांचे पैसे, दागिने आणि मालमत्ता आयोजित करणे आणि कोणतेही कर आणि कर्ज भरल्यानंतर वारसा म्हणून त्यांचे वितरण. 

PropReader.com
Visit Us https://propreader.com/

प्रोबेटसाठी आवश्यक कागदपत्र : -

 मृताची मूळ इच्छा.

 मृत्यू प्रमाणपत्र.

 Tइच्छेतील अचल संपत्तीशी संबंधित शीर्षक कार्ये.

 फी

  इच्छेमध्ये उल्लेख केलेल्या जंगमची कागदपत्रे.


वारसाहक्क प्रमाणपत्र : -

     जेव्हा एखादी व्यक्ती मृत्यूपत्र किंवा कोणतेही टेस्टामेंटरी कागदपत्र न बनविता मरण पावते, तेव्हा अशा प्रकरणात, मृताच्या एफडीआर, बँक खाती, डिमॅट खाते, पीपीएफ इत्यादी चल जंगम मालमत्तांचा व्यवहार करण्यासाठी सक्सेन प्रमाणपत्र लागू होते. मृत व्यक्तीची कर्जे समजून घेण्यासाठी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र कोर्टाद्वारे दिले जाऊ शकते.

       जेव्हा एखादी व्यक्ती बँक व कंपन्यांसारख्या वित्तीय संस्थांना भेट देते ज्याने मृत व्यक्तीच्या ताब्यात घेतलेले वारसाचे कर्ज आणि सिक्युरिटीज ताब्यात घेण्यासाठी घेतल्या असतील तर त्याने किंवा तिने स्वत: ला मृत व्यक्तीचा कायदेशीर वारस म्हणून हे सिद्ध करावे. हिंदू उत्तराधिकार कायदा 1956 हा वारस चालणारा लागू कायदा आहे आणि ही प्रक्रिया भारतीय वारसा अधिनियम 1925 मध्ये दिलेली आहे.


GoBringerTechnologies.com
Visit Us https://www.gobringertechnologies.com/

      याच लोकांना असे वाटते की जर वारसा प्रमाणपत्र प्राप्त झाले तर ती व्यक्ती मृत व्यक्तीच्या मालमत्तेची मालक होईल, परंतु ती खरी नाही. उत्तराधिकार प्रमाणपत्र व्यक्तीला कसे वागू शकेल यासारखेच कार्य करण्याची अनुमती देते. हे धारकांना मृत व्यक्तीची मालमत्ता वितरित करण्याचा अधिकार देते.

यात समाविष्ट आहे :-

1. मृताच्या मालमत्तेचा तपशील.
2. मृत्यूच्या वेळी मृताचा संपूर्ण पत्ता.
3. मृत व्यक्तीचे कुटूंब किंवा इतर जवळचे नातेवाईक आपापल्या निवासस्थानासह.
4. डेप्प्ट व सिक्युरिटीज ज्यासाठी प्रमाणपत्र लागू केले जाते.
5. तो याचिकाकर्त्याचा हक्क आहे.

प्रोबेटसाठी आवश्यक कागदपत्र : -

  कर्जाची आणि सिक्युरिटीजची माहिती ज्यासाठी प्रमाणपत्र लागू केले आहे.

 कोर्टाची फी.

 कुटुंबातील सदस्यांची नावे.

 कुटुंबातील सदस्यांकडून कोणतेही आक्षेप प्रमाणपत्र नाही.

 इच्छेमध्ये उल्लेख केलेल्या जंगमची कागदपत्रे.helloregistration.com
Visit Us https://www.helloregistration.com/


सुरक्षित मालमत्ता कशी शोधावी

मालमत्ता सुरक्षित आहे की नाही हे शोधू इच्छित आहे .. कसे ?? येथे शोधा

पुढे वाचा

आपली मूळ कागदपत्रे जाणून घ्या

आपले कागदपत्रे मूळ आहेत की बनावट आहेत हे तपासण्यात आम्ही आपल्याला मदत करतो

पुढे वाचा

आपल्या मालमत्तेचे मूल्यांकन

आम्ही आपल्या मालमत्तेचे एकूण मूल्यांकन मोजण्यात मदत करतो

पुढे वाचा

75000

+

Clients

9

+

Year Experience

18000

+

Regular Clients

365

Days

Online Status Update

ब्लॉग

खाली काही मालमत्ता संबंधित ब्लॉग्ज दिले आहेत..ते पाहा ...

View More Blogs

आम्हाला का निवडा