• Logo
  • 868686 63 85
  • IN     
  •      
  • OUT     
No
No


slider

भेट करार आणि मृत्यूपत्रमधील फरक/ भेट करार कधी निवडावे आणि मृत्यूपत्र कधी निवडावे


भेट-करार-आणि-मृत्यूपत्रमधील-फरक


PropReader.com
Visit Us https://propreader.com/

भेट करार

मृत्यूपत्र

लागू मुद्रांक कायद्यानुसार भेटवस्तूवर शिक्का मारणे आवश्यक असते.

मृत्यूपत्रवर शिक्का मारणे किंवा नोंदणी करणे आवश्यक नाही.

भेट करार हा एक दस्तऐवज आहे ज्याद्वारे एखादी व्यक्ती जिवंत असताना आपली संपत्ती इतर एखाद्या व्यक्तीस भेटवस्तू देते.

मृत्यूपत्र हा एक दस्तऐवज आहे ज्याद्वारे एखाद्या व्यक्तीने त्याच्या मालमत्ता (जंगम आणि अचल) दोन्ही संबंधात आपली इच्छा व्यक्त केली असेल आणि इच्छा व्यक्त केलेल्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतरच यानुसार कार्य केले जावे.

एकदा कार्यान्वित केलेला भेट करार रद्द केली जाऊ शकत नाही. भेट कराराद्वारे ज्या व्यक्तीस भेटवस्तू दिली जाते तो परिपूर्ण मालक बनतो.

मृत्यूपत्र कधीही बदलले जाऊ शकते किंवा रद्द केले जाऊ शकते जोपर्यंत मृत्यूपत्र बनवणारा जिवंत आहे.

भेट करार तयार केल्याच्या दिवसापासून प्रभावी होतो.

मृत्युपत्रची अंमलबजावणी मृत्युपत्र बनवणार्‍याच्या मृत्यूनंतर होते.


GoBringerTechnologies.com
Visit Us https://www.gobringertechnologies.com/

जेव्हा ताबडतोब हस्तांतरण करण्याची आवश्यकता असते तेव्हा भेट करारद्वारे हस्तांतरण करणे अधिक चांगले असते, तर एखाद्या व्यक्तीस जेव्हा तिच्या मृत्यूनंतरच मालमत्ता त्याच्या / त्यानंतरच्या लोकांकडे जाण्याची इच्छा असेल तर इच्छापत्र लिहून घेणे हा एक चांगला मार्ग आहे.

तसेच, जर हे हस्तांतरण नातेवाईकांसाठी असेल तर वित्ताच्या दृष्टीकोनातून मृत्युपत्र लिहावे.

उदाहरण:

माझ्या वडिलांना मला अचल संपत्ती द्यायची आहे. त्यांनी मला भेट करारद्वारे का मृत्युपत्राद्वारे द्यावे?

भेटवस्तूच्या बाबतीत, आपण ताबडतोब नोंदणीकृत केल्यास आवश्यक असलेल्या भेट करारामध्ये नमूद केलेल्या मालमत्तेचे मालक व्हाल. आपल्या वडिलांनी भेटवस्तूची नोंदणी केल्यावर ते त्याचे मालक राहणार नाहीत आणि तुम्ही त्याचे मालक व्हाल जे तुम्हाला कर्ज मिळविण्यासाठी बँकेत असलेल्या मालमत्तेचे तारण करण्यास पात्र ठरवेल.

आपल्या वडिलांनी मृत्युपत्रद्वारे आपली संपत्ती तुमच्या स्वाधीन करण्याच्या इच्छेनुसार त्यांच्या निधनानंतर तुम्ही त्या मालमत्तेचे मालक व्हाल आणि तुम्हाला सांगितले जाईल म्हणून कोर्टातून प्रोबेट घेणे आवश्यक आहे. प्रथम कायदेशीररित्या मंजूर. या मालमत्तेवरील आपले शीर्षक आपल्या वडिलांच्या निधनानंतरच येईल आणि त्यापूर्वी नाही.


helloregistration.com
Visit Us https://www.helloregistration.com/


सुरक्षित मालमत्ता कशी शोधावी

मालमत्ता सुरक्षित आहे की नाही हे शोधू इच्छित आहे .. कसे ?? येथे शोधा

पुढे वाचा

आपली मूळ कागदपत्रे जाणून घ्या

आपले कागदपत्रे मूळ आहेत की बनावट आहेत हे तपासण्यात आम्ही आपल्याला मदत करतो

पुढे वाचा

आपल्या मालमत्तेचे मूल्यांकन

आम्ही आपल्या मालमत्तेचे एकूण मूल्यांकन मोजण्यात मदत करतो

पुढे वाचा

75000

+

Clients

9

+

Year Experience

18000

+

Regular Clients

365

Days

Online Status Update

ब्लॉग

खाली काही मालमत्ता संबंधित ब्लॉग्ज दिले आहेत..ते पाहा ...

View More Blogs

आम्हाला का निवडा