• Logo
  • 868686 63 85
  • IN     
  •      
  • OUT     
No
No


slider

रिलीज डीड आणि भेट करारमधील फरक

रिलीज-डीड-आणि-भेट-करारमधील-फरक

भेट करार :-

व्याख्या:-

        “गिफ्ट डीड” हा कायदेशीर कागदजत्र आहे जो मित्र, कुटुंब, नातेवाईक किंवा इतरांमध्ये स्वेच्छेने एका व्यक्तीकडून दुसर्‍याकडे मालमत्ता हस्तांतरित करण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो. गिफ्ट डीड एखाद्याला आपली मालमत्ता भेट देऊन किंवा कोणत्याही पैशाच्या देवाणघेवाणशिवाय मालकी हस्तांतरित करण्यास अनुमती देते.

        देणगीदाराकडून देणगीदाराकडे मालमत्तेशी संबंधित सर्व अधिकार हस्तांतरित केल्याचा पुरावा म्हणजे गिफ्ट डीड. एकदा गिफ्ट डीड कोणत्याही प्राप्तकर्त्याच्या बाजूने पार पाडल्यास, देणगीदारास नंतरच्या टप्प्यात डीड रद्द करण्याचा किंवा मागे घेण्याचा अधिकार नसतो.


उदाहरण :-

         भेट म्हणजे पैसे किंवा दागदागिने, घर इ. जे विचारात न घेता प्राप्त करता येते. आपण आपल्या रक्ताच्या कोणत्याही नातेवाईकाला मालमत्ता भेट देऊ इच्छित असल्यास, भेटवस्तूचा वापर केला जाऊ शकतो. एखादी मालमत्ता अचल मालमत्ता असल्यास नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.


किंमत :-

         गिफ्ट डीड नोंदणीसाठी मुद्रांक शुल्क देय आहे. विक्री डीडद्वारे मालमत्ता विक्रीसाठी लागू असलेल्या मुद्रांक शुल्कापेक्षा गिफ्ट डीडवरील मुद्रांक शुल्क कमी असते.


PropReader.com
Visit Us https://propreader.com/

भेट म्हणून पात्र ठरलेल्या कोणत्याही वस्तूला खालील गुणधर्म असणे आवश्यक आहे :-

1)   जंगम मालमत्तेची संपत्ती चांगली परिभाषित केली पाहिजे.

2)   ते हस्तांतरणीय असणे आवश्यक आहे.

3)   मालमत्ता आज अस्तित्वात असणे आवश्यक आहे आणि भविष्यातील मालमत्ता असू नये.

4)   ही मूर्त मालमत्ता असावी.


गिफ्ट डीडसाठी आवश्यक कागदपत्रे : -

मूळ भेट करार.

मालमत्तेची मूळ विक्री करार.

दोन्ही पक्षांचे पॅनकार्ड.

नवीनतम कर भरल्याच्या पावत्या.

दोन साक्षीदार.GoBringerTechnologies.com
Visit Us https://www.gobringertechnologies.com/

रीलिझ डीड : -

व्याख्या :-

        

        रिलिझचे काम बंधनकारक कायदेशीर दस्तऐवज म्हणून कार्य करते जे मालमत्तेवरील कोणताही मागील हक्क काढून टाकतो, ज्यामुळे खरेदीदारास मालमत्ता विनामूल्य खरेदी करण्यास व अडथळा स्पष्ट करता येईल.

         रिलिझ डीड एक कायदेशीर दस्तऐवज आहे जो मालमत्तेवरील मागील हक्क काढून टाकतो. मालमत्ता आणि रिअल इस्टेटशी संबंधित परिस्थितीत वापरलेले रिलीझ डीड. एका मालकाकडून दुसर्‍या मालमत्तेत मालमत्ता हस्तांतरित करताना याचा वापर केला जातो.

          जर दोन्ही भागीदारांनी परस्पर मालमत्ता खरेदी केली असेल आणि एखाद्या भागीदारानस मालमत्तेतून आपला वाटा त्या मालमत्तेतून मुक्त करू इच्छित असेल तर त्या प्रकरणात रिलीझ डीड कार्यान्वित होईल. रीलिझ डीडमध्ये अचल संपत्तीच्या हस्तांतरणाशी संबंधित सर्व कागदपत्रांवर, दोन्ही पक्षांची स्वाक्षरी असणे आवश्यक आहे, नोंदणीकृत आणि शिक्के

          गिफ्ट डीड दोन पक्षांमध्ये कोणताही विचार न करता तयार केला जातो, जेथे रिलीझ डीडला वैध डीड म्हणून विचार करणे आवश्यक असते.


उदाहरण :-

          एखाद्या मालमत्तेचे एकापेक्षा अधिक मालक असल्यास आणि सह-मालकांपैकी एखाद्यास मालमत्तेत असलेले तिचे किंवा तिचे हक्क दुसर्‍या सह-मालकाकडे हस्तांतरित करायचे असल्यास ते सोडण्याच्या डीडचा वापर करून करता येईल.


किंमत :-

            ज्या मालमत्तेचा त्याग केला जाईल त्या भागावरच मुद्रांक शुल्क लागू होईल. साधारणत: लागू असणारा फी हा गिफ्ट डीड प्रमाणेच असतो.


helloregistration.com
Visit Us https://www.helloregistration.com/


सुरक्षित मालमत्ता कशी शोधावी

मालमत्ता सुरक्षित आहे की नाही हे शोधू इच्छित आहे .. कसे ?? येथे शोधा

पुढे वाचा

आपली मूळ कागदपत्रे जाणून घ्या

आपले कागदपत्रे मूळ आहेत की बनावट आहेत हे तपासण्यात आम्ही आपल्याला मदत करतो

पुढे वाचा

आपल्या मालमत्तेचे मूल्यांकन

आम्ही आपल्या मालमत्तेचे एकूण मूल्यांकन मोजण्यात मदत करतो

पुढे वाचा

75000

+

Clients

9

+

Year Experience

18000

+

Regular Clients

365

Days

Online Status Update

ब्लॉग

खाली काही मालमत्ता संबंधित ब्लॉग्ज दिले आहेत..ते पाहा ...

View More Blogs

आम्हाला का निवडा