• Logo
  • 868686 63 85
  • IN     
  •      
  • OUT     
No
No


slider

लीज डीड और लीव अँड लायसेंस मधील फरक

लीव्ह अ‍ॅण्ड लायसन्स आणि लीज डीड यात सारखे काहीतरी दिसते आणि कदाचित आपण त्या अटी उलट वापरल्या असतील. तथापि, लीव्ह अ‍ॅण्ड लायसन्स आणि लीज डीड या दोन स्वतंत्र कायदेशीर कल्पना आहेत जी विविध अधिकार आणि जबाबदार्‍या देतात.


लीज-डीड-और-लीव-अँड-लायसेंस-मधील-फरक


PropReader.com
Visit Us https://propreader.com/

लीज डीड

लीव अँड लायसेंस

भाडेतत्त्वावर घेतलेले पक्ष लीझर व लेससी असतात. लीझर ही ती व्यक्ती आहे जी भाडेपट्टी देते व भाडेपट्टी घेतलेली व्यक्ती ती भाडेपट्टी स्वीकारते.

परवानाधारक पक्ष परवानाधारक व परवानाधारक असतात. परवानाधारक हा परवाना देणारा असतो आणि परवानाधारक ही अशी व्यक्ती आहे ज्याचा परवाना मंजूर झाला आहे.

भाडेतत्त्वावर वास्तविक ताबा भाडेपट्ट्यावर वर्ग केला जातो.

परवान्यात प्रत्यक्ष ताबा परवानाधारकाकडे असतो, परवानाधारकास केवळ मालमत्ता वापरण्याचा अधिकार असतो.

लीज हा हस्तांतरणीय व वारसा हक्क आहे.

परवाना हस्तांतरणीय किंवा वारसा करण्यायोग्य नसतो.

मुद्रांक शुल्क जास्त आहे.

मुद्रांक शुल्क कमी आहे.

भाडे नियंत्रण कायद्याद्वारे शासित

भारतीय नियंत्रण कायद्याद्वारे शासित

लीज करारामध्ये बदल किंवा बांधकाम करण्याची शक्ती मिळते.

निर्दिष्ट केल्याशिवाय परवाना करार बदल किंवा बांधकाम करण्याची शक्ती देत नाही.

घरमालकाद्वारे बदल करण्यायोग्य नाही.

घरमालकाद्वारे बदल करण्यायोग्य आहे.

कोणत्याही पक्षाच्या मृत्यूचा लीजवर परिणाम होत नाही कारण हा वारसा हक्क आहे.

परवाना कोणत्याही पक्षाच्या मृत्यूने संपुष्टात आणला जातो.

लीजमुळे भाडेपट्टीच्या ताब्यात असलेल्या भाड्याने दिलेल्या मालमत्तेवर व्याज निर्माण होते.

परवानाधारकात अशा प्रकारचे व्याज परवानाधारकाच्या नावे तयार केले जात नाही.

लीजमुळे मालमत्तेत रस निर्माण होतो.

परवाना मालमत्तेत कोणतेही व्याज देत नाही.

लीजसाठी दोन पक्षांमधील लेखी किंवा तोंडी करार आवश्यक आहे.

परवान्यास नेहमीच लेखी कराराची आवश्यकता नसते.

लीजमध्ये पैश्यांना भाड्याने द्यावयाचे पैसे असे म्हणतात.

परवान्यात दिलेल्या भरपाईस परवाना, भरपाई, परवाना शुल्क, फी इ. म्हटले जाऊ शकते.

लीज अगदी कायमस्वरूपी असू शकते.

सामान्यत: परवाना निश्चित कालावधीसाठी असतो.

भाडेपट्टी संपुष्टात येण्यासाठी भाडेपट्टीवर सूचना देण्याची आवश्यक आहे.

परवान्याची समाप्ती सूचना न देता करता येते.


GoBringerTechnologies.com
Visit Us https://www.gobringertechnologies.com/

उदाहरणः

माझ्याकडे प्रॉपर्टी आहे जी मला लीव अँड लायसेंस साठी देणे आवश्यक आहे. एक संघटना उत्सुक आहे परंतु त्यांच्या कायदेशीर विभागास मला लीव अँड लायसेंस ऐवजी लीज कराराची आवश्यकता आहे?

अशा संस्थांकडून लीज कराराऐवजी रजा आणि परवाना करारात घेणे ही सर्वसाधारण पद्धत आहे कारण त्या संपत्तीबद्दल त्यांचा उत्साह असेल. यामुळे, त्यांच्याकडे मालमत्तेवर अधिक शक्ती असेल. त्या कालावधीसाठी लीज करार सामान्यपणे निवडला जाऊ शकतो, ते जबरदस्तीने प्रयत्न करु इच्छित असलेल्या अटींचे आपण पालन करणे महत्वाचे नाही, आपण आपल्या मतानुसार देखील बदल करू शकता.


helloregistration.com
Visit Us https://www.helloregistration.com/


सुरक्षित मालमत्ता कशी शोधावी

मालमत्ता सुरक्षित आहे की नाही हे शोधू इच्छित आहे .. कसे ?? येथे शोधा

पुढे वाचा

आपली मूळ कागदपत्रे जाणून घ्या

आपले कागदपत्रे मूळ आहेत की बनावट आहेत हे तपासण्यात आम्ही आपल्याला मदत करतो

पुढे वाचा

आपल्या मालमत्तेचे मूल्यांकन

आम्ही आपल्या मालमत्तेचे एकूण मूल्यांकन मोजण्यात मदत करतो

पुढे वाचा

75000

+

Clients

9

+

Year Experience

18000

+

Regular Clients

365

Days

Online Status Update

ब्लॉग

खाली काही मालमत्ता संबंधित ब्लॉग्ज दिले आहेत..ते पाहा ...

View More Blogs

आम्हाला का निवडा